Leltári szám Szerző Cím Év Szak
D-2313 Aczél Zsófia Véletlen kiesések 2004 kulturális antropológia
D-5545 Acsay Zsuzsanna Gyermekbántalmazás a családban 2004 általános szociális munkás
D-2310 Alexa Tímea Az öngyilkosság előszobája - Az öngyilkosság és a depresszió társadalmi háttere 2004 szociológia
D-5546 Ambrus Andrea Nagycsaládok Magyarországon 2004 általános szociális munkás
D-2311 Andracsik Emese / Bányai Borbála "Fiatalok, drogosok, hajléktalanok" 2004 szociológia
D-2311 Andracsik Emese / Bányai Borbála "Fiatalok, drogosok, hajléktalanok" 2004 szociológia
D-2495 Angyal Marietta Vannak-e az alkoholizmusnak magyar sajátosságai? - Alkoholizáló szokások, szövődmények, női alkoholizmus 2004 szociális munkás
D-2312 Angyalné Sidelszki Adrien A gyermekvédelmi szakszolgálatok működése a gyakorlatban - szociális munkás szemmel 2004 szociális munkás
D-5547 Arany Amália A csoportmódszer alkalmazási lehetőségei a szociális munkában 2004 általános szociális munkás
D-2314 Bábos Veronika Esztergom civil közélete és nyilvánossága a 19. század elejétől napjainkig 2004 szociológia
D-2315 Balázs Andrea A gyermek- és fiatalkorúak bűnözése a kortársak szemével 2004 szociológia
D-2316 Balázs Boglárka / Enying Diana "Kell egy hely…" - Drop-out problémák kezelése a szociális munka eszközeivel 2004 szociális munkás
D-2316 Balázs Boglárka / Enying Diana "Kell egy hely…" - Drop-out problémák kezelése a szociális munka eszközeivel 2004 szociális munkás
D-2317 Bálint Mónika Az ételválasztás kulturális meghatározása - A táplálkozás és az identitás kapcsolata 2004 szociológia
D-5548 Balláné Veres Judit A tartós munkanélküli nők helyzete Kunszentmártonban - Életminőség-vizsgálat a 40 év fölötti korosztály körében 2004 általános szociális munkás
D-2318 Balogh Anikó The Capture-recapture Method and its Applications 2004 szociológia
D-2473 Balogi Anna A globalizációkritikai mozgalom kihívásai Magyarországon 2004 szociológia
D-2319 Baracsi Krisztina A hazai információs társadalom területi aspektusairól 2004 szociológia
D-2320 Bartos Katalin Hátrányos helyzetű és roma gyerekek oktatásának finanszírozása a rendszerváltást követően 2004 szociálpolitika
D-2321 Batáné Varga Katalin Józsefváros révbe ér? - avagy a Corvin-Szigony városrekonstrukciós projekt várható területfejlesztési és társadalmi hatásai 2004 szociológia
D-2490 Báthory Csongor A gyermekvédelmi  jelzőrendszer szerepe a gyermekbántalmazás felismerésében, megelőzésében és kezelésében 2004 szociális munkás
D-2322 Beke Krisztina A szülészeti-nőgyógyászati szociális munka feladatai 2004 szociális munkás
D-2510 Benkó Bernadett Az Európai Szociális Alap története, gyakorlati tapasztalatai 1994-1999 között Spanyolországban és Írországban 2004 Európa tanulmányok
D-2323 Berek Sándor Cigány / roma népismeret 2004 szociológia
D-2324 Bergmann Péterné Cigány és magyar gyermekek szimbolikus rajzainak elemzése - avagy az együttélés problémái egy esettanulmány kapcsán 2004 szociológia
D-2325 Berta Sándor Az elmúlt 7 év öngyilkosságainak vizsgálata a szegedi fegyház és börtönben a hatékony prevenciós stratégia kialakítása érdekében 2004 szociális munkás
D-2494 Bertalan Tünde Cigányvélemények a cigánykérdésről 2004 szociológia
D-2326 Boczné Németh Tímea Droghasználat fiatalok körében 2004 szociális munkás
D-5549 Bognár Éva "A társadalom haragja" - ártalomcsökkentő programok ma (2003) Budapesten 2004 általános szociális munkás
D-5550 Boldizsár Imre A kábítószer fogyasztás és az utcai szociális munka lehetséges kapcsolatai 2004 általános szociális munkás
D-3635 Bori Edit A határbiztonság a poszthidegháborús kor megváltozott biztonsági környezetében - Az EU és Schengen mint új biztonsági környezet, valamint a migráció, mint a legfőbb határbiztonsági kérdés 2004 politikaelmélet
D-3636 Boroznaki Árpád Az elektronikus kampány - A Fidesz és az MSZP kampánya 2002-ben 2004 politikaelmélet
D-3637 Borsodi Attila A Független Ifjúság és Heves megyei története 2004 politikaelmélet
D-2327 Bőhm Júlia Az intravénás droghasználók kockázati magatartása egy 1997-2000-ben végzett kutatás alapján 2004 szociológia
D-5551 Bősze Lajosné Az idősek helyzete a társadalomban és a családban különös tekintettel a Budapest XV. Kerületében élőkre 2004 általános szociális munkás
D-3641 Budai Gábor Hit - illúziók nélkül? - Lukács György kései politikai filozófiájáról 2004 politikaelmélet
D-2328 Burka Klára Esélyegyenlőség… és a Nők 2004 szociológia
D-2329 Búti Csaba A "tanár" alakjának változásai a XX. században irodalmi és filmművészeti alkotások tükrében 2004 szociológia
D-3642 Butkovics Tamás A Kalinyingrádi Terület biztonságpolitikai jelentősége az Európai Unió keleti bővítésének tükrében 2004 politikaelmélet
D-3647 Czajlik Katalin Az Európai Unió Közös Agrárpolitikája - Permanens válság és reform 2004 politikaelmélet
D-2334 Czégény Miklósné Mire való a gyermekjóléti szolgálat? - gondolatok a gyermekvédelmi munka változásairól 2004 szociális munkás
D-2513 Czikó Krisztina A Strukturális Alapok jövője 2004 Európa tanulmányok
D-2330 Csáki Beatrix A szociális szakma beillesztése az egészségügy rendszerébe 2004 szociális munkás
D-2331 Csikó Katalin Gondozási elvek és problémák időskorúak bentlakásos intézményeiben - Református Szeretetotthon, Erdőbénye 2004 szociális munkás
D-3644 Csíky Balázs A kis pártok helye és szerepe a magyar politikai rendszerben (1990-2003) - Különös tekintettel a Munkáspártra és a szociáldemokrata pártokra 2004 politikaelmélet
D-2332 Csillag Gabriella Mediáció, mint kihasználatlan lehetőség a szociális munkába - Családsegítés és mediáció 2004 szociális munkás
D-2512 Csongrádi Anita Magyarország csatlakozási folyamatának története 2004 Európa tanulmányok
D-2333 Csonka Zita Szükségletek mentén - A szociális munka lehetőségei és módszerei, különösképpen a gyermekrajzok használata a Játszóházban 2004 szociális munkás
D-2335 Dávid Ferenc A morális vállalkozók 2004 szociológia
D-2496 Dávid Zoltán Ivási szokások az idősek otthonában és a hajléktalanok szállásán 2004 szociális munkás
D-2501 Dikán Szabolcs Ellenkultúra az 1960-as években Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban 2004 szociológia
D-5552 Dobri Edit A szociális munka három alapértéke 2004 általános szociális munkás
D-2336 Dormán Emese Társkeresés az Interneten 2004 szociológia
D-5553 Dudits Dénes A kémiai függőségben szenvedők visszaesési hajlamának vizsgálata 2004 általános szociális munkás
D-2337 Dukay Tibor A vállalati jóléti politika alakulása a KFKI-ban 2004 szociálpolitika
D-2338 Ecsedi Dezsőné A szociális munka oktatása 2004 szociális munkás
D-2339 Ecsedy Éva Valéria A családgondozás kialakulása és szerepének változása a nevelési tanácsadók történetében 2004 szociális munkás
D-5554 Éder Éva A segítés lehetőségei a megreformált pártfogó felügyelet keretein belül - A fiatalkorú bűnelkövetők szociális helyzete 2004 általános szociális munkás
D-2340 Előd Zoltán Önreferenciális rendszerek 2004 szociológia
D-5555 Elterné Rácz Beatrix A szociális munkás szerepe pszichiátriai gondozói ellátásban 2004 általános szociális munkás
D-3660 Erdődy Orsolya Antall József a politikusgondolkodó, humanista és européer 2004 politikaelmélet
D-2341 Eszes Izabella Lehetőségek és akadályok a magyarországi hospice-ellátáson belül 2004 szociális munkás
D-2474 Fáber Ágoston Tőke, mező, habitus - A biourdieu-i társadalomelmélet alapfogalmainak kritikai bemutatása 2004 szociológia
D-2342 Fábián Zsanna A szociális munka lehetőségei a családok átmeneti otthonában 2004 szociális munkás
D-2343 Faragó Judit A Roma Polgárjogi Mozgalom Magyarországon 2004 szociológia
D-2344 Faragó Krisztina Cigánysors - A segítő folyamat megjelenése cigány családokkal 2004 szociális munkás
D-3664 Farkas Ágnes Az ENSZ Biztonsági Tanácsának reformkérdése a poszthidegháborús korszakban 2004 politikaelmélet
D-2345 Farkas Péter Globalizációellenes csoportok a rendszerváltás utáni Magyarországon. A mozgalom többséggel és kisebbségekkel szembeni attitűdjeinek vizsgálata. 2004 szociológia
D-3666 Farkas Tímea A nemzetté válás problémája a szerb-horvát nacionalizmusok Bosznia-Hercegovinában a XX. Században 2004 politikaelmélet
D-2346 Farkas Zoltán A kábítószerhasználat és a bűnelkövetés összefüggéseinek vizsgálata a törvényi szabályozások tükrében - Drogprevenció a büntetés-végrehajtásban 2004 szociális munkás
D-2347 Farkas Zsombor A cigányság integrációs esélyei Európában - "Cigánykérdés" Finnországban, Spanyolországban és Németországban 2004 szociálpolitika
D-2348 Fazekas Magdolna Magyarnak lenni - Nemzettudat és identitás - a szocializmusban és a rendszerváltás után 2004 szociológia
D-5556 Fehér Katalin Az értelmi fogyatékossággal élő személyek életminősége és lehetséges integrációja Pécs Megye Jogú Város Értelmi Fogyatékosok Egyesített Szociális Intézményének bemutatásán keresztül 2004 általános szociális munkás
D-3669 Feldman Zsolt Közigazgatás és politika - megyereformok a dualista Magyarországon 2004 politikaelmélet
D-2349 Fiáth Titanilla A magyarországi arisztokrácia identitásának alakulása a második világháború után 2004 kulturális antropológia
D-2350 Fiedler Ágnes Határmenti régiók munkaügyi együttműködése - A Vág-Duna-Ipoly Eurorégió területének vizsgálata 2004 szociológia
D-2351 Földes Ádám Etnikai rendetlenség, avagy hogyan bánnak hatóságaink a kirekesztettekkel? 2004 szociológia
D-2514 Földes Anita A Lisszaboni Folyamat célkitűzéseinek megvalósulása Magyarországon - Stratégiák 2006-ig a Wim Kok jelentés nyomán 2004 Európa tanulmányok
D-5557 Földi Adrienn Anya csak egy van és apa? - A DNS-technológián alapuló származástani és apasági vizsgálatok 2004 általános szociális munkás
D-2515 Földi Edit Az önkormányzati szféra és az EU alapok 2004 Európa tanulmányok
D-3926 Frank Dénes Durkheim Magyarországon 2004 szociológia
D-5558 Füle Jánosné Veled, vagy nélküled? - Szociális munka intézményben 2004 általános szociális munkás
D-3674 Fürtös Réka Az Európai Unió közös politikájának formálódása a poszthidegháborús korszakban 2004 politikaelmélet
D-5559 Gál Csilla A SZETA megalakulása a rendszerváltás előtt 2004 általános szociális munkás
D-2352 Gálig Zoltán A házi segítségnyújtás újszerű megközelítésben 2004 szociológia
D-2353 Gárdos Judit Statisztika és ismeretelmélet - A kérdőíves kutatások SPSS-alapú elemzésének episztemológiája 2004 szociológia
D-2354 Gasztonyi Ágota Hajléktalan ellátás intézményrendszerének összehasonlítása, egy megyei jogú városban és egy kisvárosban - Veszprém-Ajka (1997-2003) 2004 szociális munkás
D-2355 Gera Tünde Bizarr és idegen - Távoli népekről szóló cikkek hatása a férfi-, és női magazinok olvasóközönségére 2004 szociológia
D-2356 Gergely Júlia Szegregáció Budapest agglomerációs övezetében 2004 szociológia
D-2516 Gerlei Dorottya Kisebbségi nyelvek a sokszínű Európában - az etnikai kisebbségek nyelvhasználati lehetőségeinek áttekintése a tizenötök Európai Uniójában 2004 Európa tanulmányok
D-2357 Gévai Csilla A globális felmelegedés hatása az alaszkai Kotzebue városának eszkimó közösségére 2004 kulturális antropológia
D-2358 Guti Irén Kormányzati szerepvállalás a hazai drogpolitika alakításában 2004 szociálpolitika
D-5560 Gutyán Róbert A szociális munka és a sajtó - Tartalomelemzés a Magyar Hírlap 2000.01.01. és 2002.01.01. között megjelent számai alapján 2004 általános szociális munkás
D-2359 Győri Ildikó Az egész életen át tartó tanulás az Európai Unióban 2004 szociálpolitika
D-2360 Hahn Csaba Területi felzárkózás Magyarországon 2004 szociológia
D-2361 Harkai Ferencné A gyermek útja a gyermekvédelmi rendszeren belül, a nevelőszülői munka, mint segítő foglalkozás 2004 szociális munkás
D-2362 Harmatos Ibolya Az igénybevételi eljárás folyamata, elégedettség vizsgálat a fél éven belül beköltözött ellátottak körében 2004 szociális munkás
D-2363 Harsányi Dorottya A védőnők szerepe a roma családok gyermekvállalásában 2004 szociológia
D-2657 Hasegawa Tomonori Japánra vonatkozó mai magyar sztereotípia, japán tulajdonságok magyar szemmel 2004 szociológia
D-5561 Hegedűs Angéla Judit Támogató szolgálatok szerepe látássérültek életében 2004 általános szociális munkás
D-3688 Hegedűs Dániel Kisebbségpolitikai intézményrendszer és kisebbségi jogok Magyarországon - A nemzetközi és hazai szabályozás normatív keretei 2004 politikaelmélet
D-2364 Hegedűs Gyula Megelőzéstől az ártalomcsökkentésig - Drogprevenciós programok belső vizsgálata 2004 szociológia
D-3597 Hegedűs Sára Participáció a várostervezésben - A lakossági részvétel elmélete és gyakorlata Budapesten és Bécsben 2004 szociológia
D-2365 Hegyes Judit Az önálló önrendelkező élet szempontjainak érvényesülése a személyi segítés és a lakóotthoni ellátás, valamint a támogató szolgálatok tekintetében 2004 szociális munkás
D-2366 Hegyesi Adrienn A megyei civil együttműködés a Civil Ház Program tükrében 2004 szociológia
D-2367 Hermann Judit A társadalmi és kulturális környezet szerepe a gyermekvédelmi rendster változásában, különös tekintettel a rendszerváltást követő idöszakra 2004 szociálpolitika
D-3692 Herr Szabolcs Szélsőségek politikai kommunikációja: a MIÉP és a Munkáspárt 2002. évi országgyűlési kampánya 2004 politikaelmélet
D-2368 Hofer Ágostonné "Az öregedés titkai" a szociális munka tükrében - Idősellátás Ajkán, kiemelten az Időskorúak Gondozóházában 2004 szociális munkás
D-2369 Holczer Gábor Halmozottan hátrányos helyzetű lakosságcsoportok foglalkoztathatósága és tartós foglalkoztatása a PHARE program keretében 2004 szociológia
D-5562 Holeczné Nagy Mária A beilleszkedés nehézségei bentlakásos szociális intézményben 2004 általános szociális munkás
D-2370 Holler Judit A vegyes házasságokkal kapcsolatos attitűdök, és a vegyes házasságok, a jelenkori magyar zsidóságban 2004 szociológia
D-2371 Holló Imola Dalma "Test-út" - szakrális test-élmény, szakrális tánc és vallási képzelet egy magyarországi jóga-közösségben 2004 kulturális antropológia
D-5563 Holló Krisztina A nevelőszülők egy speciális csoportja: Rokon nevelőszülők a Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálatnál 2004 általános szociális munkás
D-3694 Holndonner Róbert László A poszthidegháborús időszak új kihívása: válaszok a nemzetközi terrorizmusra - esettanulmány: 2001 szeptember 11. 2004 politikaelmélet
D-2475 Horák Mátyás Modern humán eszközök alkalmazása a vállalatok gyakorlatában - Elméletek és eredmények a pénzügyi részvételi gyakorlatok területén, különös tekintettel a részvényalapú ösztönzőkre 2004 szociológia
D-2517 Horváth Csilla A Leonardo-Mobilitás pályázatok alakulása az elmúlt években - Kitűzött célok és egy konkrét példa a magyar szakképzésből 2004 Európa tanulmányok
D-2372 Horváth Gergely A nem-válaszolás jelensége a KSH Háztartási Költségvetési Felvételében 2004 szociológia
D-2373 Horváth Judit Szociális munka egy Gyerekjóléti Szolgálatnál (Budapest, I. kerület) 2004 szociális munkás
D-2374 Horváth Júlia / Mózer Bernadett "Operett megoldások", avagy a televízió szerepe a romasztereotípiák alakításában 2004 szociológia
D-2374 Horváth Júlia / Mózer Bernadett "Operett megoldások", avagy a televízió szerepe a romasztereotípiák alakításában 2004 szociológia
D-2375 Horváth Kata Gömbalja, barlanglakás, éhség, találkozás, szégyen - Egy konfliktus kulcsfogalmainak kulturális antropológiai értelmezése 2004 kulturális antropológia
D-3932 Horváth Lívia Fővárosi lakótelpek és társadalmuk a panelprogram kezdetén 2004 szociológia
D-2376 Hugyecz Anna Mária Az intézmény szociális ellátás Nógrád megyében 2004 szociálpolitika
D-5564 Husz István Az interakcionális viszonyok tükröződése a gyermekrajzokban, ezen belül kiemelten egy obesitos problémával élő kislány vonatkozásában 2004 általános szociális munkás
D-2502 Huszti Zoltán Az Európai Unió információs társadalom startégiája és a magyar tudományos diskurzus az eVilág cimű folyóirat cikkeinek tartalomelemzése alapján 2004 szociológia
D-3706 Ibolya Emese Roma oktatáspolitika Magyarországon az Európai Uniós csatlakozás előtt 2004 politikaelmélet
D-3708 Ibolyáné Gábor Brigitta A regionalizmus politológiai kérdései Spanyolországban - Regionalizmus és terrorizmus Spanyolországban (1975-2004) 2004 politikaelmélet
D-2377 Ikvai-Szabó Emese Ifjúságkutatás Szentendrén - I. - Kvantitatív kutatás a Szentendrén tanuló 7-12. osztályos fiatalok életmódjáról és a városhoz való viszonyukról 2004 szociológia
D-2378 Iliáné Szalma Baksi Margit Börtönártalmak 2004 szociális munkás
D-5565 Ilisics Melinda A Pálya utcai idősotthonban élő idősek és életminőségük bemutatása 2004 általános szociális munkás
D-2379 Illés Máté A realitáson túl - A képzési rendszer és a munkaerőpiaci igények kettészakadása 2004 szociológia
D-5566 Illés Örzse Hogyan befolyásolja a családi háttér és a szülői minta a tizenéves fiatalok alkoholfogyasztási szokásait 2004 általános szociális munkás
D-3711 Imecs Orsolya Az Iráni Iszlám Forradalom okai és ideológiai alapjai 2004 politikaelmélet
D-2380 Ivácson Tímea Ártalomcsökkentés - Az ártalomcsökkentő irányzat bemutatása, mint a hazai drogpolitika egyik eleme - budapesti ártalomcsökkentő programokon keresztül 2004 szociálpolitika
D-5567 Jaczina Attila Szociális munka hajléktalanokkal 2004 általános szociális munkás
D-3716 Juhász Gergely Mikor lesz Törökország az Európai Unió tagja? - A probléma gazdasági oldala 2004 politikaelmélet
D-2381 Juhász Orsolya Gyermeksorsok egy gyermekotthonban 2004 szociális munkás
D-5568 Juhos Alíz Speciális társadalmi csoportok életminőség vizsgálata Magyarországon élő menekültek helyzetéről - Empirikus vizsgálat 2004 általános szociális munkás
D-2382 Jungvert Valéria Gyermekvédelmi szakellátási feladatok a szociális munka szemszögéből, avagy a Veszprém Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat tevékenysége 2004 szociális munkás
D-5569 Kalányos Éva Kisebbségi csoportok családi működésének történeti-kulturális különbözőségei, és ezek szerepe a szociális munkában - Az érdi cigány nőkről… 2004 általános szociális munkás
D-5570 Kalányos Ildikó A lakásotthonban élők szociális érettsége 2004 általános szociális munkás
D-2383 Kállai Gabriella Modellértékű kezdeményezés a felsőoktatásban 2004 szociológia
D-2384 Kalocsainé Sánta Hajnalka Szakválasztási motivációk a PTE romológus hallgatóinak körében 2004 szociológia
D-2385 Kántor Judit Egyedi és etnikus elemek Balázs János művészetében 2004 szociológia
D-5571 Kapitány Mónika Dolgozó diák - Felsőoktatásban tanulók munkavégzése tanulmányaik alatt 2004 általános szociális munkás
D-2386 Karácsonyi Csilla A kiégés veszélye a szociális munkában, és megelőzésének lehetőségei 2004 szociális munkás
D-3724 Karácsonyi Katalin A politikai rendszer sajátosságai a Ceaucescu-i időszakban 2004 politikaelmélet
D-2387 Karczagi Attiláné Szenvedélybetegek rehabilitációjának lehetőségei a Szolnok megyei Hetényi Géza Kórház II. sz. Pszichiátriai Osztályán 2004 szociális munkás
D-2388 Kárfner Krisztina A kötelező nyugdíjbiztosítás bevezetése Magyarországon - Az 1928. évi XL. Törvény 2004 szociális munkás
D-2518 Karkos Edit A fenntartható fejlődés környezetvédelmi szempontjainak integrálása az Európai Unió közös- és szektorális politikáiba 2004 Európa tanulmányok
D-5572 Kármán János Szegénygondozás az Egyház történetében és szociális-karitatív munka a Váci Egyházmegyében 2004 általános szociális munkás
D-2389 Kazár Klaudetta Egyenlőtlenség szülte "érdektelenség", avagy hazánk uniós népszavazása a sajtó tükrében Nyugat- és Kelet-Magyarországon 2004 szociológia
D-2498 Kemecsei Judit Elveszve a két rendszer között - A hajléktalan emberek egézségügyi ellátásának problémái 2004 szociálpolitika
D-2390 Kerényi Szabina Társadalmi mozgalom és szubkultúra: a zöldmozgalom politikai antropológiája 2004 kulturális antropológia
D-2391 Kéthelyi Gergely A megyei civil együttműködés a Civil Ház Program tükrében 2004 szociológia
D-2519 Kiss Andrea Márta Turizmus az Európai Unióban 2004 Európa tanulmányok
D-2392 Kiss Balázs A családok átmeneti otthona, mint szociálpolitikai eszköz 2004 szociálpolitika
D-2393 Kiss Enikő Lepelben vagy koporsóban? - Muszlim temetkezési szokások Magyarországon 2004 kulturális antropológia
D-2394 Kiss Erika Megváltozott munkaképességűek munkaerőpiaci integrációja 2004 szociális munkás
D-2520 Kiss Henrietta Páneurópa szekció Magyarországon (1926-1932) 2004 Európa tanulmányok
D-2503 Kiss Marietta Erika Foglalkoztatási paktumok a Nyugat-dunántúli Régióban 2004 szociológia
D-2395 Kiss Zoltán Az időskorúakról való gondoskodás a magyar honvédségben a jóléti politikán belül 2004 szociálpolitika
D-2396 Koczka Klára A gondnokság alá helyezett pszichiátriai betegek helyzete Nógrád megyében 2004 szociális munkás
D-2397 Kocsevné Kenyeres Gyöngyi A sokproblémás család és a szociális munka változó válaszai 2004 szociális munkás
D-2398 Kocsis Gabriella Nagymamák csavarítós kendőben - Esettanulmány a matyóságról - adalékok a népművészet adaptációihoz 2004 kulturális antropológia
D-2476 Kocsy Ferenc "Az államcímer vitája a rendszerváltás idején" 2004 szociológia
D-2399 Kohári Szilvia Csoportmunka hátrányos helyzetű roma gyerekekkel 2004 szociális munkás
D-3741 Kolláth László A rendszerváltás utáni kormányok határon túli magyarságpolitikája és az alapszerződések (1990-1998) 2004 politikaelmélet
D-5573 Kollenberg Erzsébet A "másság", mint örökbefogadást segítő és akadályozó tényezők 2004 általános szociális munkás
D-2521 Koltai Luca Foglalkoztatáspolitikai programok a társadalmi befogadás jegyében 2004 Európa tanulmányok
D-2400 Komjáthy Réka Gyermekek bántalmazása és államvédelem 2004 szociálpolitika
D-2401 Komor Judit A gonosz nélküli föld keresése 2004 kulturális antropológia
D-2402 Koronczai Barbara Cigányzenészek múltja, jelene és a jövő változatai 2004 kulturális antropológia
D-2477 Kosztolni Zoltán Bűnhődés-variációk - A büntetőeljárási reform Magyarországon 2004 szociális munkás
D-3742 Kotrócz Eszter Svédország és az EU 2004 politikaelmélet
D-2403 Kovács Ágnes Szociális munka a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórházában 2004 szociális munkás
D-2404 Kovács Andrea Iskolai szociális munka egy alternatív iskolában 2004 szociális munkás
D-2491 Kovács Borbála A demencia - Kezdő lépések a demenciában szenvedők jobb ellátása felé 2004 szociális munkás
D-2405 Kovács Edina Mezőberény város segélyezési és szociális szolgáltatási rendszere 2004 szociálpolitika
D-5574 Kovács Emil Gyermekek átmeneti gondozása a Kőbányai Gyermekek Átmeneti Otthonában 2004 általános szociális munkás
D-3744 Kovács Krisztián Kormányzati kommunikációs politika Magyarországon (1998-2004) 2004 politikaelmélet
D-2406 Kovács Márton A mezőgazdasági gazdálkodók korstruktúrájának átalakulása és hatása a vidék életére 2004 szociológia
D-2407 Kovács Örs A balatoni kis- és középvállalkozások gazdaságszociológiai helyzete és a regionális politika irányai 2004 szociológia
D-5575 Kovács Réka Terápiás közösségek a szenvedélybetegek gyógyításában - józan szenvedélybeteg segítők a terápiás közösségekben 2004 általános szociális munkás
D-2408 Kovács Zoltán Lakhatásukban hárányosan érintett csoportok helyzetére adott állami válaszok alakulása (1873-1939) 2004 szociális munkás
D-2409 Kovács Zsuzsanna A Waldorf-iskola a "rejtett tanterv" tükrében 2004 szociológia
D-5576 Kozmáné Cserni Katalin Az Integrált Pszichiátriai Ellátás, mint a pszichoszociális rehabilitáció egyik módszere 2004 általános szociális munkás
D-2479 Kővágó Szonja A Kiborg születése - Az ember és a gép kapcsolatának posztmodern értelmezése 2004 szociológia
D-2478 Kövesi Mariann / Sas Veronika Az ifjúság helyzete az ezredfordulón - A drog és a munka világa 2004 szociológia
D-2478 Kövesi Mariann / Sas Veronika Az ifjúság helyzete az ezredfordulón - A drog és a munka világa 2004 szociológia
D-5577 Krepsz Jánosné Alkoholbetegek interperszonális kapcsolatainak vizsgálata 2004 általános szociális munkás
D-2480 Kulcsár Annamária Az Írottkő Natúrpark társadalmi-gazdasági hatásai 2004 szociológia
D-2504 Kun Andrea "Kicsi vagyok én, majd megnövök én…" - Egy növekedő szervezet kultúrájának elemzése 2004 szociológia
D-2410 Kun Csilla Személyes gondoskodást nyújtó integrált intézmény - Családsegítő és Gondozási Központ - szervezeti felépítése és működése Karcagon 2004 szociálpolitika
D-2411 Kun Györgyi Az Európai Unió regionális politikája, különös tekintettel Magyarország csatlakozására 2004 szociológia
D-2511 Kun Ildikó Magyarország gazdasági versenyképessége a 2004. május 1-jei csatlakozást megelőző években 2004 Európa tanulmányok
D-2522 Kun Lívia Az Európai Unió agrárrendszere 2004 Európa tanulmányok
D-2412 Kurdi Mónika Gyermekjóléti politika Indiában - Helyzetkép és beavatkozási technikák az oktatás, a gyermekmunka, és az egészségügy területén 2004 szociálpolitika
D-2497 Ladányi János Speciális Olimpia - az értelmileg sérültek sportmozgalma 2004 szociális munkás
D-5578 Lajos Krisztina Fiatalkori drogabúzus 2004 általános szociális munkás
D-5579 Lajosné Réty Jolán Gyermekvédelem a Bókay Árpád Általános Iskolában 2004 általános szociális munkás
D-2413 Lajtai Szilvia "Kis lépések a cigányság integrációja felé Magyarországon a foglalkoztatáspolitika tükrében 1990-től 2003-ig" 2004 szociálpolitika
D-2414 Lehotzky Zsuzsa Tatabánya alapfokú oktatási intézményeinek átalakulása a rendszerváltás után - milyen erővonalak mentén és hogyan változott az általános iskolai struktúra a Komárom-esztergomi megyeszékhelyen 2004 szociológia
D-2415 Lisznyai Beáta Az értelmi fogyatékos gyermekek általános és szakiskolai oktatása Magyarországon a jogi szabályozás tükrében 2004 szociálpolitika
D-2416 Lóth Zsaklin Zöldülő vállalatok - megtérés vagy álca? 2004 szociológia
D-2481 Lökkös Krisztina Akarva - Akaratlanul - A népességfogyás okainak nyomában 2004 szociológia
D-3757 Lőrinc Levente Dualizmuskori választási sajátosságok - Konkrét példa: Nógrád vármegye 2004 politikaelmélet
D-5580 Lőrinczi Andrea A díjhátralék gyermekekre gyakorolt hatása - Kutatás az Erzsébetvárosi Esély Családsegítő Szolgálat 2002-es évi díjhátralékos kliensei körében 2004 általános szociális munkás
D-5581 Lukács József Szociális munka hajléktalanokkal 2004 általános szociális munkás
D-2417 Lukáts Katalin A politikus NŐ 2004 szociológia
D-2603 Maczik Éva Anna Demens betegek szociális ellátásának lehetőségei Békés megyében 2004 szociális munkás
D-2492 Magicz Zsolt A Kapcsolattartási Ügyelet - Egy szolgáltatás szükségszerűsége - avagy, hová vezetnek a megoldatlan családi konfliktusok? 2004 szociális munkás
D-2418 Magyar Sára A szociális szolgáltatások és a családi gondoskodás szerepe az időskorúak ellátásában 2004 szociálpolitika
D-5582 Magyari Szilvia Szociális munka településfejlesztésben - Eufalu projekt 2004 általános szociális munkás
D-5583 Major Brigitta Tranzitfoglalkoztatás, mint lehetséges megoldás a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek (re)integrációjának elősegítésére - egy komplex munkaerőpiaci program hatásvizsgálata 2004 általános szociális munkás
D-3601 Márczi Borbála Kommunikáció a családban - A családi interakciók elemzése, mint a szociális munka egyik eszköze 2004 szociális munkás
D-2419 Marksteinné Molnár Julianna Iskolai szociális munka - Az általános iskolák és a különböző ellátó színterek kapcsolata Budapest Zuglóban 2004 szociális munkás
D-5584 Martinecz Bence A rendőrség keretén belül dolgozó szociális munkás lehetőségei fiatalkorú bűnelkövetők esetében 2004 általános szociális munkás
D-3767 Marton Péter Az 1967-es háborúhoz vezető út 2004 politikaelmélet
D-5585 Mártonné Szekeres Ágnes A Ráckevei Munkaügyi Központban regisztrált tartósan munkanélküliek helyzete 2004 általános szociális munkás
D-3769 Máté Olga Az egyház és az állam kapcsolata a rendszerváltás után - Egyházfinanszírozás 2004 politikaelmélet
D-5586 Máthé Mónika Motiváció, hit, nehézségek a hospice-ban 2004 általános szociális munkás
D-2482 Megyesi Gergely Boldizsár Ökológiai gazdálkodók Magyarországon 2004 szociológia
D-5587 Mersich Ágota Kégli nélkül II. 2004 általános szociális munkás
D-2483 Mester Dániel A távmunka helyzete Magyarországon 2004 szociálpolitika
D-2420 Miháltz Réka A Rainbow Family antropológiai megközelítése 2004 kulturális antropológia
D-2421 Mihályi Gabriella Az ajándékba adott munka - önkéntesek a jelen magyar társadalmában 2004 szociológia
D-5588 Mikes Andrea Autizmussal élő gyermeket nevelő családok működési sajátosságai 2004 általános szociális munkás
D-5589 Miklós Kinga A pályakezdő munkanélküliek helyzete egy kutatás tükrében 2004 általános szociális munkás
D-2422 Mikó László A szarvasi evangélikus főgimnázium tanulói /1895-1948/ 2004 szociológia
D-5590 Miks Ildikó Fogyatékos gyermeket nevelő családok működésének sajátosságai: Testvérkapcsolatok látássérült gyereket nevelő családokban 2004 általános szociális munkás
D-5591 Mikulás Györgyi A szociális munka kompetenciája a területi idősellátásban 2004 általános szociális munkás
D-2505 Misóczki Anikó Jelen és jövő a Szekszárdi-tolnai térségben - A kistérség helyzete, szerepe és fejlesztési lehetőségei az Európai Uniós csatlakozás tükrében 2004 szociológia
D-2423 Móczó Nóra Szociális segélyezés kistelepüléseken: három jászsági település segélyezési rendszerének összehasonlító vizsgálata 2004 szociálpolitika
D-2424 Mód Péter Átalakulás és válság - A mezőgazdasági kistermelés napjainkban 2004 szociológia
D-2425 Modla Ágnes Az értékek és az értékkutatások dimenziói 2004 szociológia
D-3778 Molnár Dániel Az EU és Magyarország regionális politikája 2004 politikaelmélet
D-5592 Mórocz Tamás János Békéscsaba és Győr városok segélyezési gyakorlatának összehasonlító elemzése 2004 általános szociális munkás
D-2426 Motil Csaba Szociális gondoskodás Tatabányán az EU küszöbén, avagy már és még nem… 2004 szociálpolitika
D-2427 Mund Katalin Kelet Istenei Nyugaton, avagy egy eszme fejlődéstörténete 2004 szociológia
D-3602 Nádas Szilvia A fiatalkorú bűnelkövetők pártfogásának történeti fejlődése Magyarországon 2004 szociális munkás
D-2428 Nagy Ágnes Városrehabilitáció a XIII. kerületben 2004 szociológia
D-2429 Nagy Csaba Egy komplex ifjúsági szolgáltatás újszerű rendszere Vas megyében 2004 szociálpolitika
D-2617 Nagy Dénes A drog, a drogfogyasztás és a drogfogyasztó társadalmi megítélése drogpolitikák tükrében 2004 szociológia
D-5593 Nagy Irén A fiatalok helyzetével kapcsolatosan készített vizsgálatok adatainak és következtetéseinek összevetése 2004 általános szociális munkás
D-2430 Nagy Katalin Családok, családtípusok változásai a 20. század közepétől napjainkig Magyarországon 2004 szociológia
D-5594 Nagy Nikoletta Családi élet megvalósulása a Battonyai SOS - Gyermekfaluban 2004 általános szociális munkás
D-2523 Nagy Szilvia Fogyasztóvédelem az Európai Unióban 2004 Európa tanulmányok
D-5595 Nagy Zoltán  Megvalósult reformok az idősgondozásban - Az Akácos Udvar tevékenysége 2004 általános szociális munkás
D-2484 Náray Balázs Közszolgálati rádiózás Magyarországon - a közszolgálati műsorszórás hagyományainak és gyakorlatának értelmezési keretében 2004 szociológia
D-3787 Németh Miklós A KNK és az ASEAN politika kapcsolatai az 1980-as évektől napjainkig 2004 politikaelmélet
D-2431 Németh Réka Ajka város jelenlegi helyzetének és jövőbeni lehetőségeinek elemzése a városban tanuló középiskolások véleménye alapján 2004 szociológia
D-2432 Németh Zoltánné Lőrincz Zsuzsanna A gyermeknevelési szabadság Románia szociális ellátórendszerében 2004 szociálpolitika
D-5596 Nikolics Andrea A D.A.D.A - Biztonságra Nevelő Iskolai Program szerepe a drogprevencióban 2004 általános szociális munkás
D-3789 Novák Róbert Három Somogy megyei város választói magatartásának változásai 1990-2002 2004 politikaelmélet
D-2433 Nunkovicsné Roboz Erzsébet "A közösségi pszichiátria és megvalósításának nehézségei Veszprém megyében 2004 szociálpolitika
D-2434 Oblath Márton Magyarországi cigánykutatások története - Szempontok a cigány-kategória történeti fogalmának kialakításához 2004 szociológia
D-2435 Olexa Judit Szocális Munka / Családterápia Varázspálca? 2004 szociális munkás
D-3790 Orbán István A globalizáció hatása a demokrácia fejlődésére 2004 politikaelmélet
D-5597 Pálfai Zsófia A nyitott világ és az iskolai szociális munka 2004 általános szociális munkás
D-2506 Palotai Ernő René Veszélyeztetett fiatalok - Gyermekjóléti Szolgálat, Pártfogó Felügyelet, Váltó-sáv Alapitvány munkájának bemutatása alapján, életinterjúk, riportok, tényképek segítségével 2004 szociológia
D-2500 Papp Ágota A jóléti álam válsága kritikai megközelítésben 2004 szociálpolitika
D-2436 Pásztor Magdolna Sárospatak kistérség középiskolásainak dohányzási, alkohol- és kábítószer-fogyasztási szokásai 2004 szociológia
D-2437 Pauliscsák Katalin "Hátrányos helyzetűek tranzitprogramja az ipolymenti kistérségben" 2004 szociálpolitika
D-3801 Pausits István Szerb-horvát konfliktus és békefenntartás az 1990-es években 2004 politikaelmélet
D-5598 Perván Annamária Szociális munka dializált betegekkel 2004 általános szociális munkás
D-3802 Petrás Ferenc A magyar pártfinanszírozás 2004 politikaelmélet
D-2493 Pinizsi Józsefné Hilscher Rezső élete és munkássága 2004 szociális munkás
D-2438 Pintér Lívia / Tóth Anita Életek - Lakások Józsefvárosban 2004 szociális munkás
D-2438 Pintér Lívia / Tóth Anita Életek - Lakások Józsefvárosban 2004 szociális munkás
D-2439 Polgár Tiborné A hajléktalanellátás fejlődése Győrben a rendszerváltás óta 2004 szociális munkás
D-2485 Pongrácz Kálmán A kisebbségi önkormányzatiság problémái különös tekintettel a roma önkormányzatokra 2004 szociálpolitika
D-2440 Poór János Individual and Contextual Dimensions of National Pride 2004 szociológia
D-2441 Popovics Lilla Változások a Havanna lakótelep lakosságának társadalmi helyzetében az 1990-es évektől napjainkig 2004 szociológia
D-2487 Pöltz Viola A szakképzési rendszer szerepe a munkaerőpiaci igények kielégítésében, különös tekintettel a kis- és középvállakozások humánerőforrás-szükségletére 2004 szociológia
D-3810 Prakatur Tamás A XX. Század végi balkáni háború és békefolyamat politikai összefüggései 2004 politikaelmélet
D-3813 Pusztai Dávid Az ENSZ Biztonsági Tanácsának szerepe a nemzetközi béke és biztonság fenntartásában 2004 politikaelmélet
D-3814 Rácz András Az Európai Unió védelempolitikája - Az EU katonai képességeinek fejlődése 1992-2001 2004 politikaelmélet
D-5599 Rédai Lászlóné Krízisek a családban - Sérült gyermekek születése 2004 általános szociális munkás
D-2524 Rédei Rita A Bolognai Folyamat és megvalósításának magyarországi problémái 2004 Európa tanulmányok
D-5600 Régi Annamária Az öngyilkosság, öngyilkossági kísérlet pszichoszociális tényezői 2004 általános szociális munkás
D-3818 Reich Orsolya 178+20: 188 - avagy a Fidesz-MPP és az MSZP 2002-es választási marketingje 2004 politikaelmélet
D-2486 Rigó Ildikó Csilla Policy measures to improve housing conditions of roma 2004 szociológia
D-2442 Rostás Krisztina Roma fiatalok továbbtanulási esélyeinek növelése a felsőoktatásban 2004 szociálpolitika
D-5601 Sáfár Benedek Roma csoportközi viszonyok 2004 általános szociális munkás
D-5602 Sándorné Fehér Réka "Kiégtem"? "Kiégtünk"? - A humán ökorendszer hatásai a szociális munkásokra 2004 általános szociális munkás
D-2443 Sántha Ágnes Szinglik Magyarországon 2004 szociológia
D-5603 Sárallyai Nóra Ruhaadományozás, mint jótékonyság a szociális munkában 2004 általános szociális munkás
D-2444 Sásik Csaba Szociálpolitika a Magyar Honvédségben 2004 szociálpolitika
D-2445 Sebők Melinda Diplomás fiatalok munkaerőpiaci helyzete a tömegesedés időszakában 2004 szociológia
D-2446 Sebők Szilvia Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány és a roma munkanélküliség 2004 szociálpolitika
D-2499 Seeberger Netta Idősellátás Gyulán - A városi komplex gondozás megvalósításának lehetőségei 2004 szociálpolitika
D-5604 Seibin Tímea Szociálpolitikai alapelvek és dilemmák a pénzbeli ellátások rendszerében 2004 általános szociális munkás
D-5605 Simon Adrienn Betegszolgálati iroda és hospice működése Miskolcon 2004 általános szociális munkás
D-2447 Sipos Ildikó Hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyermekek szocializációjának alakulása egy nyomonkövetési vizsgálat tükrében 2004 szociális munkás
D-5606 Sipos Rita Aktív korú, rendszeres szociális segélyben részesülők Budapest VII. kerületében 2004 általános szociális munkás
D-2525 Siptár Ágnes Közös jövő - közös pénz - Az Európai Unió és az euró 2004 Európa tanulmányok
D-5607 Sokhegyi Györgyi A magyar nonprofit szektor fejlődési tendenciái 2004 általános szociális munkás
D-5608 Stanzel Bernadett Díjhátralékosság a Józsefvárosban 2004 általános szociális munkás
D-5609 Stefszki Tibor A kiégés jelensége a főváros családsegítő központjaiban és kezelésére a jóga alkalmazása, mint közvetett prevenció 2004 általános szociális munkás
D-2507 Suba Éva Szerep - Játék - Forma - Az én kialakulásának korai szakasza szociodramatikus játékok narratív struktúrájának tükrében 2004 szociológia
D-5610 Surányi Ferenc Drogabúzusok fiatalok körében 2004 általános szociális munkás
D-3924 Szabó Beáta The impact of EU membership on the Finnish social policy 2004 szociálpolitika
D-2448 Szabó Elekné Egy nagyközség szociális ellátórendszere - Idősvédelem Csákváron 2004 szociális munkás
D-3603 Szabó Ilona Globalizáció, éhínség, áldozatmentés 2004 szociális munkás
D-5611 Szabó Petra Szociális munka a Semmelweis Egyetem I. Számú Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikán 2004 általános szociális munkás
D-3840 Szabó Tamás A Horn-kormány kinevezési politikája (Politikai patronázs és kormányzati rendszer az első MSZP-SZDSZ koalíció időszakában) 2004 politikaelmélet
D-5612 Szabó Veronika Daganatos beteg gyermekek családjainak pszichés és szociális helyzete egy vizsgálat tükrében 2004 általános szociális munkás
D-2488 Szalai Anita Az intelligencia mérése, az IQ-vita és a Flynn-hatás 2004 szociológia
D-2449 Szalai Margit Gondolatok az ökológiai szemléletű iskolai szociális munkáról 2004 szociális munkás
D-5613 Szalai Réka Az Anyaotthonban élő anyák szocializációja 2004 általános szociális munkás
D-5614 Szalainé Koncz Éva A halál tudománya - Főiskolai grádicsok a halálhoz 2004 általános szociális munkás
D-2526 Szalay-Berzeviczy András A decentralizáció és a regionalizmus elveinek érvényesülése a magyar kistérségi területfejlesztésben - Középpontban a dorogi kistérség 2004 Európa tanulmányok
D-2450 Szántó Ferenc Veszprém megye gyermekvédelmi szakellátó rendszerének otthont nyújtó ellátási formái 2004 szociális munkás
D-2451 Székely Levente Magyar szó a végeken 2004 szociológia
D-5615 Szél Barbara Életminőség és a fogyatékosok sportolási szokásai 2004 általános szociális munkás
D-2452 Szeli Emília Epilepsziával élők, mint a szociális munkások lehetséges klienscsoportja 2004 szociális munkás
D-2453 Szentkirályi Péter Szombathely Megyei Jogú Város szociális ellátórendszerének elemzése 2004 szociálpolitika
D-3845 Szepsi Szűcs Lilla A Nürnbergi Per és a Hágai Nemzetközi Törvényszék hatása a nemzetközi folyamatokra 2004 politikaelmélet
D-3846 Szeremi Ágnes Andrea Választójog Magyarországon a Horthy-korszakban 2004 politikaelmélet
D-2527 Sziklai Zoltán Az Európai Parlament érdekérvényesítő és politikaalakító szerepe az Európai Unió intézményrendszerében 2004 Európa tanulmányok
D-5616 Szilágyi Olivér Halmozottan sérültek foglalkoztatása 2004 általános szociális munkás
D-5617 Szöllősy Zsuzsanna Krízis a családban - A válási krízis hatása a családra 2004 általános szociális munkás
D-5618 Szvitek Melinda Közös Fenntartású Gyermekjóléti Szolgálat avagy egy társulás keretében működő szolgáltatás törvényi megfelelése 2004 általános szociális munkás
D-3854 Tabajdi Gábor Az antifasizmus mint legitimáló ideológia Magyarországon 1945-1956 2004 politikaelmélet
D-2454 Tajti Mária Együttműködés szociális szakemberek és rendőrök között a fiatalkorú bűnözés kezelésében - Szociális munkás és rendőre lehetnek-e partnerei egymásnak a bűnmegelőzésben? 2004 szociális munkás
D-2455 Takács Emőke A javítóintézet 2004 szociális munkás
D-3858 Takács Viktória Ágnes A klasszikus angolszász és kontinentális liberalizmus 2004 politikaelmélet
D-2456 Taller Ágnes A nyitott koordináció módszere az európai szociálpolitikai együttműködésben 2004 szociálpolitika
D-2457 Tamás Lászlóné A harmonikus öregkor esélyei és kockázatai idősek otthonában 2004 szociális munkás
D-5619 Tamási József A kiégés 2004 általános szociális munkás
D-3861 Tar Judit A vajdasági magyarság helyzete az 1980-as évek végétől 2003-ig 2004 politikaelmélet
D-2508 Temesi Edina Oláh Mara naív festő "szerepei" 2004 szociológia
D-2458 Tézer Zita A tükör két oldala 2004 kulturális antropológia
D-5620 Toszeczky Renáta Veszélyeztetett és bántalmazott gyermekek 2004 általános szociális munkás
D-5621 Tóth Gergely Romák és megváltozott munkaképességűek munkavállalási elképzelései az Unióban 2004 általános szociális munkás
D-3604 Tóth Magdolna Az intézményi környezet hatása a pszichiátriai betegekre a 2004-es budapesti ellátórendszerben 2004 szociális munkás
D-2459 Tóthné Kiss Orosz Mária Látássérültek esélyegyenlőségének érvényesülése az aláírási jog tükrében 2004 szociálpolitika
D-5622 Törkölyné Kaczor Franciska A mentálhigiénés csoport tevékenysége bentlakásos otthonokban - Idősek Otthona 2004 általános szociális munkás
D-2460 Török Katalin A civil szervezetek szerepe különféle tudások és készségek elsajátításában 2004 szociológia
D-2528 Török Zsuzsanna Barbara Magyarország csatlakozási folyamatának története 2004 Európa tanulmányok
D-2529 Urai Péter Migráció az európai foglalkoztatáspolitika tükrében 2004 Európa tanulmányok
D-5623 Urbanek Kata Veszteségek szerepe az idősotthonba való beköltözésben 2004 általános szociális munkás
D-5624 Uszkai Ibolya A Magyar Vöröskereszt tevékenysége 2004 általános szociális munkás
D-2461 Váczy Blanka Közösségi (EU) szociálpolitika a  fogytékkal élő személyek társadalmi integrációjának tükrében 2004 szociálpolitika
D-5625 Vaka Viola Az alkoholproblémások családjának működési jellegzetességei 2004 általános szociális munkás
D-2462 Vandzsó Tibor Az esztergomi hajléktalan személyek átmeneti szállója, mint a társadalmi rehabilitáció eszköze 2004 szociálpolitika
D-2463 Váradi Zsófia Mi magunk - kísérlet a menekültek társadalmi beilleszkedésének elősegítésére egy sajátosan magyar integrációs program keretében 2004 szociális munkás
D-2489 Várhalmi Zoltán Nemzetközi összehasonlító vizsgálat az ethocentrizmus jelenségéről 2004 szociológia
D-5626 Várkonyi Viktória Az idősekkel szembeni sztereotípiák 2004 általános szociális munkás
D-2464 Varró Gabriella Integrált oktatás 2004 szociológia
D-2465 Vasvári Andrea Családdinamikai elemek hatása az értelmileg akadályozott munkavállalóra 2004 szociális munkás
D-3878 Vattamány András Zsolt A nyíregyházi önkormányzat működése a rendszerváltást követő első önkormányzati ciklus idején 2004 politikaelmélet
D-5627 Vázsonyi Eszter Foglalkoztatás az idősek otthonában 2004 általános szociális munkás
D-2466 Vereska Zsuzsanna Kolduló gyerekek 2004 szociálpolitika
D-2509 Vernyik Ilona Társadalmi elvárások az EU-val szemben, egy "másodelemzés" tanulságai 2004 szociológia
D-2467 Vetési Csilla Sérült gyermek a családban - A korai gondozás és a szociális munka jelentősége a sérült gyermeket nevelő családok mindennapjaiban 2004 szociális munkás
D-2468 Vincze László Imre Ifjúsági drogfogyasztás és iskolai prevenció 2004 szociálpolitika
D-5628 Vithalm László Ki az Úr…(?) 2004 általános szociális munkás
D-2886 Vojnits Gabriella Aki idős az "szegény"? avagy az idős emberek helyzete hazánkban 2004 szociális munkás
D-2668 Vojnits Gabriella Éva A szakképzés jelen helyzete és fejlődésének lehetséges irányai 2004 szociálpolitika
D-2469 Wild Judit E-mail és mobiltelefon-használat fiataloknál 2004 szociológia
D-2470 Zala Brigitta Európai Szociális Alap (ESZA) Magyarországon - avagy, hogyan készült fel Magyarország az ESZA befogadására 2004 szociálpolitika
D-2471 Zsebéné Dobó Marianna Kisvilágok helyzete - A cigány kisebbségi és a települési önkormányzatok viszonyrendszerének vizsgálata a döntéshozatali folyamatok alapján Heves megyében 2004 szociológia
D-5629 Zsigmond Ildikó …" Kiáltunk emberebb világot"… - …a szociális munka elfogadtatásával az egészségügyben 2004 általános szociális munkás
D-2472 Zsinkó-Szabó Zoltán Dr. A gyermek helye a társadalmi értékrendben - A biológiai- és társadalmi születés orvosi antropológiai szempontból 2004 kulturális antropológia